Vereniging

R.K. Harmonie St. Caecilia "De Gele Rijders"
Postbus 5008
6202 WD Maastricht
T. (043) 362 38 32 (secretariaat)
degelerijders@home.nl
 
Bankrekening: RegioBank 85 05 60 195 – IBAN: NL46 RBRB 0850 5601 95 – BIC: RBRBNL21
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40203591
 
Klik [hier] voor de verenigingsstatuten.

 

Bestuur

John Huijts – voorzitter
Thea Coenen-Rongen – secretaris
Sonja Mingels-Bessems – penningmeester en harmoniecommissaris
Vincent Grummer – vicevoorzitter en tweede penningmeester
Jo van Hinsberg – bestuurslid en drumbandcommissaris
Albert Roumans – logistiek en contacten Treuer Husar
Judith Scherders – tweede secretaris

 
 

Aanmelden nieuwe leden

Maak je graag muziek en bespeel je al een instrument of wil je graag een instrument bespelen?
Kom dan eens kijken tijdens een van onze repetities of neem contact op via degelerijders@home.nl

 
 

Contributie

De contributie bedraagt € 7,50 per maand (€ 90,00 per jaar).
Leerlingen zijn vrijgesteld van contributie, zolang ze nog niet vast in het korps meespelen. Wel kan er een bijdrage gevraagd worden in de kosten van de opleiding.

 
 

Club van Honderd

De Club van Honderd bestaat uit honderd personen en bedrijven die jaarlijks een vaste bijdrage geven en daarmee een solide basis vormen voor de financiŽn van onze vereniging.
In het "gulden"-tijdperk hanteerden we een vaste bijdrage van f 100 per jaar, nu hebben we dat principe losgelaten. Een aantal leden betaalt nog € 45,38, de meesten hebben dit afgerond naar € 50 en sommigen kozen een ander bedrag. Betalen per maand kan ook. Wij laten iedereen daar vrij in, afhankelijk van ieders financiŽle mogelijkheden. Ons belangrijkste uitgangspunt is het op peil brengen en houden van het aantal vaste deelnemers. Als lid van de Club van Honderd bent u altijd welkom bij uitvoeringen van onze drumband en harmonieorkest. Eťnmaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een speciale ontvangst, voorafgaand aan een concert.